Các tiêu chuẩn đường Bộ  (22TCN 273-01)
STT Mô Tả Thuộc tính văn bản
1 Chương 1 - 3   Tải xuống
2 Chương 4 Tiêu chuẩn và quy định thiết kế. Phần 1   Tải xuống
3 Chương 4 Tiêu chuẩn và quyđịnh thiết kế. Phần 2   Tải xuống
4 Chương 5 Phân cấp đường   Tải xuống
5 Chương 6 Các yếu tố thiết kế. Phần 1   Tải xuống
6 Chương 6 Các yếu tố thiết kế. Phần 2   Tải xuống
7 Chương 6 Các yếu tố thiết kế. Phần 3   Tải xuống
8 Chương 6 Các yếu tố thiết kế. Phần 4   Tải xuống
9 Chương 7 Các yếu tố trắc ngang. Phần 1   Tải xuống
10 Chương 7 Các yếu tố trắc ngang. Phần 2   Tải xuống
11 Chương 7 Các yếu tố trắc ngang. Phần 3   Tải xuống
12 Chương 7 Các yếu tố trắc ngang. Phần 4   Tải xuống
13 Chương 7 Các yếu tố trắc ngang. Phần 5   Tải xuống
14 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 1   Tải xuống
15 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 2   Tải xuống
16 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 3   Tải xuống
17 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 4   Tải xuống
18 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 5   Tải xuống
19 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 6   Tải xuống
20 Chương 8 Các nút giao cắt cùng mức. Phần 7   Tải xuống
21 Chương 9 Các nút giao cắt khác mức liên thông. Phần 1   Tải xuống
22 Chương 9 Các nút giao cắt khác mức liên thông. Phần 2   Tải xuống
23 Chương 9 Các nút giao cắt khác mức liên thông. Phần 3   Tải xuống
24 Chương 9 Các nút giao cắt khác mức liên thông. Phần 4   Tải xuống
25 Chương 9 Các nút giao cắt khác mức liên thông. Phần 5   Tải xuống
26 Chương 10 Thiết kế nền đường, mặt đường và thóat nước. Phần 1   Tải xuống
27 Chương 10 Thiết kế nền đường, mặt đường và thoát nước. Phần 2   Tải xuống
28 Chương 10 Thiết kế nền đường, mặt đường và thoát nước. Phần 3   Tải xuống
29 Chương 11 An toàn và các thiết bịđiều khiển giao thông. Phần 1   Tải xuống
30 Chương 11 An toàn và các thiết bịđiều khiển giao thông. Phần 2   Tải xuống
31 Chương 11 An toàn và các thiết bịđiều khiển giao thông. Phần 3   Tải xuống
32 Chương 12 Các đặc trưng và các chi tiết hai bên đường. Phần 1   Tải xuống
33 Chương 12 Các đặc trưng và các chi tiết hai bên đường. Phần 2   Tải xuống
34 Phần 3   Tải xuống
35 Chương 12 Các đặc trưng và các chi tiết hai bên đường. Phần 4   Tải xuống
36 Chương 13 Lập hồ sơ và các quy định đối với các dự án đường bộ. Phần 1   Tải xuống
37 Chương 13 Lập hồ sơ và các quy định đối với các dự án đường bộ. Phần 2   Tải xuống
38 Chương 13 Lập hồ sơ và các quy định đối với các dự án đường bộ. Phần 3   Tải xuống
39 Chương 14 Chuẩn bị hồ sơ, viết tắt và ký hiệu   Tải xuống
40 Phụ lục 1A Trích quy chế quản lý đầu tư và xây dựng   Tải xuống
41 Phụ lục 4A Các mẫu đường rẽ và mở rộngđường tại các nút giao   Tải xuống
42 Phụ lục 4B Độ tin cậy thiết kế và việc chọn tốcđộ   Tải xuống
43 Phụ lục 4C Những thay đổi về lưu lượng xe   Tải xuống
44 Phụ lục 4D Đường ngoàiđô thị   Tải xuống
45 Phụ lục 4E Đường cao tốc. Phần 1   Tải xuống
46 Phụ lục 4E Đường cao tốc. Phần 2   Tải xuống
47 Phụ lục 4E Đường cao tốc. Phần 3   Tải xuống
48 Phụ lục 4F Nút giao không cóđèn tín hiệu.   Tải xuống
49 Phụ lục 4G Nút giao cóđèn tín hiệu và việcđịnh thời gianđèn hiệu. Phần 1   Tải xuống
50 Phụ lục 4G Nút giao cóđèn tín hiệu và việcđịnh thời gianđèn hiệu. Phần 2   Tải xuống
51 Phụ lục 4H Đườngđo thị và ngoại ô   Tải xuống
52 Phụ lục 5A Hệ thống phân cấpđường   Tải xuống
53 Phụ lục 5B Hệ phân cấpđường ASEAN   Tải xuống
54 Phụ lục 5C So sánh các hệ thống phân cấp hiện hành   Tải xuống
55 Phụ lục 5D Hệ thống phân cấpđường ở Bắc Mỹ   Tải xuống
56 Phụ lục 5E Thiết kế mong muốn và thiết kế chấp nhận   Tải xuống
57 Phụ lục 6A Tầm nhìn dừng xe   Tải xuống
58 Phụ lục 6B Liên hệ giữa bìnhđồ và trắc dọc   Tải xuống
59 Phụ lục 6C Các thước mẫu   Tải xuống
60 Phụ lục 7A Các yếu tố mặt cắt ngang   Tải xuống
61 Phụ lục 7B Đặc trưng của các cấu trúcđặt ngang quađường   Tải xuống
62 Phụ lục 8A Thao tác lai xe tai cac nut giao cat   Tải xuống
63 Phụ lục 8B Tam giac nhin   Tải xuống
64 Phụ lục 8C Tuyến và xử lý tuyến tại các nút giao   Tải xuống
65 Phụ lục 8D Thiết kế mépđường tại nút giao   Tải xuống
66 Phụ lục 8E Trệch mũiđảo   Tải xuống
67 Phụ lục 8F Thiết kế làn rẽ trái   Tải xuống
68 Phụ lục 8G Đảo phân cách và làn rẽ trái kép   Tải xuống
69 Phụ lục 8I   Tải xuống
70 Phụ lục 8J   Tải xuống
71 Phụ lục 9A Nút giao cắt   Tải xuống
72 Phụ lục 9B Khoảng cách giữa nút giao và cânđối giữa các làn   Tải xuống
73 Phụ lục 9C Cácđầu cuối   Tải xuống
74 Phụ lục 10A Bó vỉa rãnh   Tải xuống
75 Phụ lục 10B Ví dụ thiết kế rãnh bênđường   Tải xuống
76 Phụ lục 10C Thiết kế cống Phần 1   Tải xuống
77 Phụ lục 10C Thiết kế cống Phần 2   Tải xuống
78 Phụ lục 10C Thiết kế cống Phần 3   Tải xuống
79 Phụ lục 10C Thiết kế cống Phần 4   Tải xuống
80 Phụ lục 10C Thiết kế cống Phần 5   Tải xuống
81 Phụ lục 10C Thiết kế cống Phần 6   Tải xuống
82 Phụ lục 11 An toàn hai bênđường   Tải xuống
83 Phụ lục 11B An toànđường bộ   Tải xuống
84 Phụ lục 11C Rào chắn tạm thời   Tải xuống
85 Phụ lục 11E Sơn kẻ lànđường   Tải xuống
86 Phụ lục 11F Rào chắn   Tải xuống
87 Phụ lục 12A Lắpđặt rào chắn   Tải xuống
88 Phụ lục 12B Rào chắn tiêu chuẩn   Tải xuống
89 Phụ lục 12C Rào chắn trên cầu   Tải xuống
90 Phụ lục 12D Xử lý đầu cuối và giảm va đập   Tải xuống
91 Phụ lục 12E Chống ồn   Tải xuống
92 Phụ lục 12F Đậu xe trênđường phố   Tải xuống
93 Phụ lục 12G Cảnh quan   Tải xuống
94 Phụ lục 13 Phân cấp các dự ánđầu tư và chính sách quản lý   Tải xuống
95 Phụ lục 14A Khung tên, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc. Cácđường cong và độ cong các ký hiệu trong bản vẽ.   Tải xuống
96 Phụ lục 8H Chiều dài bảo đảm làn rẽ trái và làn chờ xe Phần 1   Tải xuống
97 Phụ lục 8H Chiều dài bảo đảm làn rẽ trái và làn chờ xe Phần 2   Tải xuống
98 Phụ lục 8H Chiều dài bảo đảm làn rẽ trái và làn chờ xe Phần 3   Tải xuống