Duyệt theo danh mục
TRA CỨU TIÊU CHUẨN NGÀNH
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn/Mô tả
Lĩnh vực
   

Kết quả tìm kiếm
Số Hiệu/Tiêu đề Mô Tả Năm Ban Hành
22TCN 68-84 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS 1984
22TCN 67-84 Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích 1984
22TCN 82-84 Tiêu chuẩn thiết kế cống tròn BTCT lắp ghép 1984
20TCN 104-83 Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị 1983
TCVN 4252-83 Quy trình lập TK tổ chức xây dựng và TK thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu 1983
22TCN 18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 1979
22TCN 13-79 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát 1979
22TCN 16-79 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét 1979
22TCN 06-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước 1977
22TCN 07-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối 1977
<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  >>