Duyệt theo danh mục
TRA CỨU TIÊU CHUẨN NGÀNH
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn/Mô tả
Lĩnh vực
   

Kết quả tìm kiếm
Số Hiệu/Tiêu đề Mô Tả Năm Ban Hành
TCVN5949-1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép 1998
TCVN 6435-1998 Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông phát ra khi đỗ - Phương pháp điều tra. 1998
TCVN 6436-1998 Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép 1998
TCVN6438-1998 Chất lượng không khí - Khí thải phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn tối đa cho phép 1998
22TCN 244-98 Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường. 1998
22TCN 246-98 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô 1998
22TCN 245-98 Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô 1998
22TCN 247-98 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực 1998
22TCN 242-98 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông. 1998
22TCN 243-98 Quy trình kiểm định cầu trên đường ôtô 1998
<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  >>