Duyệt theo danh mục
TRA CỨU TIÊU CHUẨN NGÀNH
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn/Mô tả
Lĩnh vực
   

Kết quả tìm kiếm
Số Hiệu/Tiêu đề Mô Tả Năm Ban Hành
22TCN 262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 2000
22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô 2000
22TCN 259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 2000
22TCN 260-2000 Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thủy 2000
TCVN 6578-2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - nội dung và cấu trúc 2000
TCVN 6579-2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI) 2000
TCVN 6580-2000 Phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi 2000
TCVN 6723-2000 phương tiện giao thông đường bộ - ô tô khách cỡ nhỏ - yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu 2000
TCVN 6724-2000 phương tiện giao thông đường bộ - ô tô khách cỡ lớn - yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu 2000
TCVN 6757-2000 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phụ tùng (WPMI) 2000
<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  >>