Duyệt theo danh mục
TRA CỨU TIÊU CHUẨN NGÀNH
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn/Mô tả
Lĩnh vực
   

Kết quả tìm kiếm
Số Hiệu/Tiêu đề Mô Tả Năm Ban Hành
QCVN 04:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, ;ắp ráp và nhập khẩu mới 2009
QCVN 05 : 2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 2009
2TCN359-06 Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới 2006
2TCN354-06 Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm 2006
22TCN359-06 Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới 2006
22TCN354-06 Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm 2006
2TCN264-06 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 2006
2TCN211–06 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 2006
22TCN233-06 QUY ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ 2006
22TCN264-06 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  >>